ShubhamALL
Gunda VeerannaDEF
V MaheshALL
T Karthik YadhavDEF
P GopalALL
M ChandrakanthDEF
Arun Kumar GoudDEF
B ParmeshwarRAID
B ShivanandDEF
S Kishore GoudDEF
P RameshALL
Ravinder KumavathRAID
Nithin PanwarRAID
M SainathRAID