Zuhro vs BC 33

Zuhro Players Performance

Player NameMinutes PlayedAssistsBlocksReboundsStealsTurn OverPoints
Aliakbar Komilov13:18106012
Yusuf Abdurahimov19:211110027
Zubaid Zubaidov23:04009006
Said Zubaidov40:000043023
Evgeny Tsarev0:00000000
Dzhonibek Gurezov33:39103110
Khushdil Salomov18:29009225
Damir Khaibulaev19:18003202
Sator Shonazarov20:00004024
Oyatulo Khalifaev0:00000000
Yusuf Zubaidov12:50003213

BC 33 Player Performance

Player NameMinutes PlayedAssistsBlocksReboundsStealsTurn OverPoints
Shakhrom Saidov0:00000000
Maxim Dyakonenko19:46018004
Ruslan Markov40:0032121526
Abbos Barotov29:1100200111
Odil Kanoatov22:47104154
Shokhrukh Zioev0:00000000
Alexey Dasturi23:090070313
Alexander Dobrynin17:47006010
Abdulaziz Abdullaev0:00000000
Шариф Бобоалиев8:53000120
Masrur Pardaev38:27317042