DIESEL POWER VS BC 33 LIVE MATCH SCORES

NameMTSPtsSTLRBBLKASTTO
Oyatulo Khalifaev16:592010000
Rasim Pallaev0:00000000
Yusuf Zubaidov8:45001000
Evgeny Tsarev9:12002000
Zubaid Zubaidov20:00006020
Yusuf Abdurahimov10:001800000
Sator Shonazarov40:003809013
Khushdil Salomov28:50012051
Dzhonibek Gurezov10:00001000
Said Zubaidov24:11212021
Aliakbar Komilov0:00000000
Zosir Sufiev28:46822032
Damir Khaibulaev3:17000000

BC 33 Box Score:

NameMTSPtsSTLRBBLKASTTO
Chumakhon Mavlaviev28:021011027
Odina Devlokhov20:00216131
Alimamad Sarkuliev0:00000000
Alexander Uritsky20:00704020
Vasily Ligay26:411504121
Djamollidin Mavliev25:011003011
Sherzod Berdov10:00502001
Manucher Mirzoev15:38600010
Saidali Saifuloev0:00000000
Vasily Makhmadov37:411605242
Djumahon Navloviev6:57201000
Timur Akhmedov10:00902001